KPN Pensioen

Informatie pensioen KPN (Gepubliceerd in De Schakel februari 2020)
(updates zijn verschenen in de Schakels van juni en oktober 2020)

Hebt u vragen over uw pensioen dan kunt u deze aan de KPN pensioendesk stellen door te bellen met (050) 582 97 00 of door een e-mail te sturen aan pensioendesk@kpnpensioen.nl

Als u pensioen krijgt van Pensioenfonds KPN, ontvangt u ieder jaar een jaaropgave. De jaaropgave over 2019 krijgt u uiterlijk begin februari 2020.
U vindt de jaaropgave ook altijd op Mijn KPN Pensioen onder ‘Mijn pensioenpost’, waarbij u zich moet aanmelden via DigiD.
In de jaaropgave staat het pensioen dat u in een jaar heeft ontvangen van Pensioenfonds KPN. Ook staat er in hoeveel belasting u heeft betaald. Handig om bij de hand te hebben als u belastingaangifte doet.

 Uw pensioen bij KPN
Elke maand krijgt u uw pensioen op uw bankrekening. Uw pensioen staat uiterlijk op onderstaande data op uw rekening. Rond feestdagen kan uw pensioen wat later bijgeschreven worden.
U ontvangt geen vakantiegeld. De vakantie-uitkering is al in het maandelijkse pensioen verwerkt. 

Betaaldata 2020 KPN pensioen

23 januari 23 april 23 juli 23 oktober
21 februari 23 mei 22 augustus 21 november
21 maart 20 juni 23 september 20 december

 Over de dekkingsgraad
De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen (de uit te betalen pensioenen). De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Beleidsdekkingsgraad
Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden inclusief beleggingen en verplichtingen voor risico en rekening deelnemers en de herverzekeringen.

De beleidsdekkingsgraad eind 2019: 114,3%
Boven 121%: Uw (opgebouwde) pensioen gaat waarschijnlijk omhoog met een volledige toeslag. En als het kan, halen we ook tekorten in.
110% – 121%: Uw (opgebouwde) pensioen gaat waarschijnlijk omhoog met een gedeeltelijke toeslag.
103,9% – 110%: Uw (opgebouwde) pensioen gaat niet omhoog met een toeslag.
86,5% – 103,9%: Uw (opgebouwde) pensioen gaat in de toekomst misschien omlaag.
Onder 86,5%: Uw (opgebouwde) pensioen gaat nu omlaag. Uw pensioen kan in de toekomst verder omlaag gaan.

Pensioenfonds KPN verhoogt de pensioenen voor het derde jaar op rij met een gedeeltelijke toeslag. Per 1 januari 2020 krijgen KPN-ers die nog in dienst zijn bij KPN er 0,41% bij. Gepensioneerden en oud-deelnemers krijgen er 0,48% bij.

De verhoging is mogelijk omdat de financiële gezondheid van Pensioenfonds KPN in 2019 goed genoeg is. Het pensioenfonds streeft naar een volledige toeslag van de pensioenen in de toekomst. Daarvoor moet de financiële positie van het pensioenfonds verder verbeteren.