Contributie

Wat kost het lidmaatschap?

De contributie bedraagt per persoon € 16,00 per jaar. Dit geldt zowel voor gewone en buitengewone leden als voor partnerleden en voor leden van verdienste.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV.

Betalingen:

Onze rekening bij de ING is voor contributie, dagtochten, meerdaagse reizen en andere betalingen:
     ING rekening NL60 INGB 0000 1579 23
     t.n.v. Vereniging Oud-Medewerkers KPN regio Den Haag