Doelstelling

Vereniging van oud-medewerkers KPN regio Den Haag

De doelstelling van onze vereniging is het onderhouden van sociale contacten met oud KPN/PTT-collega’s en met het bedrijf, waarbij plezier en gezelligheid voorop staat.
De vereniging heeft ongeveer 250 leden (gewone leden, buitengewone leden en partnerleden) en is aangesloten bij de overkoepelende organisatie PVKPN (PersoneelsVoorzieningen KPN).
Verder onderhouden wij contact met bij PVKPN aangesloten zusterverenigingen en met de “Vereniging Van Gepensioneerden PostNL ZH-N”.

Dat vullen wij op de volgende wijze in:

  • Jaarlijks worden er twee ontmoetingsdagen georganiseerd: een verrassingstocht in het voorjaar en een najaarsbijeenkomst. Daarnaast hebben wij in de maand januari onze nieuwjaarsborrel.
  • Een aantal keren per jaar worden eendaagse reizen georganiseerd, evenals een meerdaagse binnenlandse en een meerdaagse buitenlandse reis. Kernpunt hierbij is aantrekkelijke reizen te organiseren met een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
  • Maandelijks, op de derde donderdagmiddag van de maand, houden we onze soosmiddag in de “Groene Loper” in Voorburg, Van Royenstraat 2, met diverse activiteiten (o.a. klaverjassen, bridge, biljart, koersbal, e.d.), een maal per jaar een themamiddag en driemaal een bingomiddag (waaronder de kerstbingo).
  • In de maanden juli en augustus worden er geen activiteiten georganiseerd.
  • Ons verenigingsblad “De Schakel” verschijnt driemaal per jaar. Hierin kunnen leden, het bestuur en de activiteitencommissie hun mededelingen doen en/of hun verhaal kwijt.
  • Verder hebben we een website die onder meer gelinkt is aan de website van PVKPN en andere in het land opererende KPN verenigingen van oud-medewerkers. 
  • Het lidmaatschap bedraagt voor zowel het lid als het partnerlid € 16 p.p. per jaar.

Wilt u eens kennismaken met onze vereniging dan nodigen wij u van harte uit, om geheel vrijblijvend, een van onze Soosmiddagen te bezoeken. U kunt daarvoor een afspraak maken met de secretaris of gewoon langskomen.

Wie kunnen er lid worden

Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor alle oud-medewerkers van KPN die gebruik maken van de SBR, VUT- of pensioenregeling van KPN.
Ook de partners van oud-medewerkers zijn van harte welkom.
Oud-medewerkers voor wie KPN niet de laatste werkgever was kunnen onder bepaalde voorwaarden ook lid van onze vereniging worden.

Interesse of wilt u nadere informatie? Meld u nu aan als lid door het invullen van het elektronisch aanmeldingsformulier.
Ga hiervoor naar de rubriek AANMELDEN ALS NIEUW LID.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden, maar we ontvangen u ook graag vrijblijvend op één van onze soosmiddagen.