ABP pensioen

Informatie pensioen ABP (Gepubliceerd in De Schakel februari 2020)
(updates zijn verschenen in De Schakels van juni en oktober 2020)

Uiterlijk eind januari 2020 ontvangt u uw betaalspecificatie en jaaropgave van ABP. www.abp.nl/pensioen-bij-abp/speciaal-voor/gepensioneerden/jaaropgave.aspx.

ABP begint het jaar graag met positief nieuws: ABP hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen. In een eerste berekening komt de dekkingsgraad op 31 december 2019 boven de kritische ondergrens uit. Hiermee bevinden we ons in de veilige zone en is verlagen dus van de baan.

Betaaldata 2020 ABP pensioen

23 januari 23 april 23 juli 23 oktober
21 februari 23 mei 22 augustus 21 november
21 maart 24 juni 23 september 23 december

Dekkingsgraad
Actuele dekkingsgraad 97,8%
Kritische dekkingsgraad circa 90%
Vereiste dekkingsgraad circa 128%

Actuele dekkingsgraad op 31 december: 97,8%.
De actuele dekkingsgraad van eind januari wordt gepubliceerd op vrijdag 14 februari 2020.
De dekkingsgraad is in een maand met 3,2 procentpunt gestegen.