Kalender

mrt
18
do
2021
Algemene Ledenvergadering @ De Groene Loper
mrt 18 @ 13:30 – 16:30

Algemene Leden Vergadering in de Groene Loper (18 maart 2021, 14:00-16:00 uur), zaal open 13:30 uur

Helaas heeft de ALV in maart 2020 en de ingelaste verkorte sessie op 15 oktober 2020 geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de corona uitbraak.
De nu geplande reguliere ATV zal worden gehouden op donderdag 18 maart 2021. Hierin zal verslag worden gedaan over zowel het jaar 2019 als het jaar 2020.

Als u de ALV-bijdragen van het bestuur wilt ontvangen (circa 10 maart 2021), stuur dan een e-mail naar onze secretaris. De stukken worden dan per e-mail gezonden. Ieder lid en partnerlid is welkom maar wel het verzoek om ons even een e-mailtje te sturen (of telefonisch) als u komt. Hoe de ALV zal worden ingericht is nog afhankelijk van de dan geldende richtlijn van de overheid. Gaarne een aanmelding sturen naar secretaris@vomkpngv.nl of 079 3621210.  

 Zaal open           13.30 uur (met koffie/thee en iets er bij)
Aanvang              14:00 uur
Einde uiterlijk  16.00 uur

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2019
 4. Jaarverslag 2019&2020 van de secretaris
 5. Jaarverslag 2019&2020 van de activiteitencommissie
 6. Jaarverslag 2019&2020 van de penningmeester
 7. Balans 2019 en 2020 en Resultatenrekening 2019 en 2020
 8. Verslag van de kascontrolecommissie
 9. Begroting 2021 en vaststelling contributie 2021
 10. Verkiezing kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting op de agenda

Bij punt 10: verkiezing kascontrolecommissie

Huidige leden zijn de heren D. Knoester , R. van Leeuwen, P. Stikvoort en mw. K. Harteveld-Sarton. De heer Knoester is aftredend en mw. Harteveld treedt toe tot het bestuur.
Er moet een nieuw lid en een reservelid worden gekozen.

Bij punt 11: verkiezing bestuursleden

De heren E.J. (Ed) Minkman en Th.J. (Theo) Spinders zijn aftredend.
De heer J. (Hans) Zuurmond is aftredend, maar is herbenoembaar voor een tweede termijn.

Voorstel van het bestuur is de benoeming van:

 • 1e secretaris mw. M.K. (Tineke) Peeneman-de Mos, 
 • 2e secretaris mw. K.A. (Majorie) Harteveld-Sarton, en
 • voorzitter Activiteitencommissie de heer P.W.A. (Piet) Zuiderwijk
apr
15
do
2021
Bingo @ De Groene Loper
apr 15 @ 13:30 – 16:30
mei
20
do
2021
Soos @ De Groene Loper
mei 20 @ 13:30 – 16:30
jun
17
do
2021
Soos @ De Groene Loper
jun 17 @ 13:30 – 16:30
sep
16
do
2021
Bingo @ De Groene Loper
sep 16 @ 13:30 – 16:30
okt
21
do
2021
Najaarsbijeenkomst @ ????
okt 21 @ 09:15 – 14:00

We weten nog niet waar onze jaarlijkse najaarsbijeenkomst plaats zal vinden. Dit jaar zal de bijeenkomst plaats vinden op donderdag  21 oktober 2021.
Alle leden en partnerleden zijn van harte uitgenodigd. Schriftelijk of per e-mail aanmelden is niet nodig. De overmaking van een eigen bijdrage van € 7,50 per persoon naar de rekening van de vereniging is het bewijs van aanmelding. Meer details zullen worden gegeven in de uitgave van De Schakel van juni 2021.

We zijn nog druk op zoek naar een gezellige interessante artiest.

Programma:
09:15 uur     zaal open en ontvangst met koffie/thee en gebak;
10:00 uur     welkom door de voorzitter;
                      aansluitend het eerste deel van het optreden;
11:00 uur     pauze;
                      aansluitend het tweede deel van het optreden;
12:00 uur     aperitief;
                      gevolgd door een lunchbuffet (met kroket aan tafel);
14:00 uur     afsluiting van dit gezellig samen zijn.

nov
18
do
2021
Soos @ De Groene Loper
nov 18 @ 13:30 – 16:30
dec
16
do
2021
Kerstbingo @ Groene Loper
dec 16 @ 13:30 – 16:30