Aanmelding 8dg buitenland

 

  VERENIGING OUD-MEDEWERKERS KPN REGIO DEN HAAG

  Voorinschrijfformulier:
  8-daagse reis naar Rhodos mei/juni 2022

  Aanmelden vóór 1 januari 2022
  Informatie verkrijgbaar bij reisleider Kees van Rijn.
  Het plan is om weer met TUI te reizen en een goede locatie te vinden.
  We zoeken een hotel uit met all-inclusieve op een mooie plek en kijken naar leuke excursies.
  Bij meer dan 20 deelnemers kunnen we een groepsreis boeken.
  Dan kunnen we verder met het uitstippelen van de reis.
  De prijs zal naar schatting uitkomen op € 1.000,00 en € 1.100,00 per persoon.
  S.v.p. formulier invullen en aankruisen wat van toepassing is.

  Deelnemer 1 (lid)

  Deelnemer 2 ((partner)lid)

  zal/zullen deelnemen aan de 8-daagse reis naar Rhodos in mei/juni 2022.
  Kamerkeuze:

  Opstapplaats:

  Dieetwensen deelnemer 1

  Dieetwensen deelnemer 2

  U wordt op de hoogte gebracht via e-mail of telefoon als alles definitief is.
  Na bevestiging gaarne het juiste bedrag overmaken op rekeningnummer NL60 INGB 0000 1579 23
  t.n.v. Ver. Oud-Medewerkers KPN regio Den Haag, onder vermelding van “8dg reis Rhodos"


  Inschrijven kan ook per e-mail naar Kees van Rijn: chvanrijn@kabelfoon.net
  die e-mail moet alle relevante gegevens van dit inschrijfformulier bevatten.

  Onze thuisblijvers: